Wat is een wijkgezondheidscentrum?

Een wijkgezondheidscentrum voorziet eerstelijnszorg en werkt volgens het forfaitair betalingssysteem. Dit wil zeggen dat de patiënt niet zelf moet betalen voor een medisch consult. Het is de mutualiteit die een vast maandelijks bedrag per ingeschreven patiënt aan het centrum betaalt. Ook de inschrijving is kosteloos.

WGC Zuidrand is lid van de vereniging voor wijkgezondheidscentra en onderschrijft het algemeen concept van de wijkgezondheidscentra.

Bekijk ook bovenstaand filmpje waarin uitgelegd wordt hoe een wijkgezondheidscentrum werkt.