Psycholoog

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand zoekt EERSTELIJNSPSYCHOLOOG – doelgroep volwassenen

Zuidrand is een multidisciplinaire eerstelijnspraktijk voor de bewoners van het Kiel en Valaar te Antwerpen.

Huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werker, kinesitherapeuten en een psycholoog werken nauw samen en doen op deze manier naar de patiënt toe een integraal zorgaanbod.

Onze wijk wordt bevolkt door een kwetsbare en multiculturele populatie. We willen de toegang tot de gezondheidszorg ook voor deze populatie waar maken. Wij maken hiertoe gebruik van een per capita financiering. D.w.z. dat wij per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag ontvangen van de mutualiteit. De patiënt hoeft zelf geen bijdrage te betalen voor de verleende zorgen.

TAKEN

 • Psychodiagnostiek, indicatiestelling en kortdurende behandeling van cliënten (18+) met (vermoedelijk) geestelijke gezondheidsproblemen zoals afgebakend binnen het kader van de ELP
 • Op geregelde basis deelname aan de multidisciplinaire patiëntenbespreking
 • Samenwerking met andere hulpverleners, zowel binnen als buiten de organisatie
 • Beknopte mondelinge en schriftelijke verslaggeving

PROFIEL

 • Je werkt als eerstelijnspsycholoog, doelgroep volwassenen binnen de conventie. Heb je nog geen erkenning/RIZIV-nummer? Of werk je al wel als ELP’er, maar heb je onvoldoende uren binnen de conventie? Dan regelen we dit samen met de eerstelijnszone Antwerpen-Zuid.
 • Je kan je vinden in de missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand
 • Je kijkt er naar uit om te werken met een cultureel diverse en maatschappelijk kwetsbare  populatie
 • Je bent een teamplayer

AANBOD

 • Een werknemer-vervangingscontract (IFIC-barema 15 van PC 330) of een zelfstandigenstatuut en  samenwerkingsovereenkomst met Zuidrand
 • Voor een halftijds uurrooster (bespreekbaar)
 • Voor de periode van 19 juni 2023 tot 19 november 2023
 • Als ELP vorder je aan de  mutualiteiten terug via de daartoe voorziene wegen
 • WGC Zuidrand betaalt de aanvullende remgelden
 • WGC Zuidrand verzekert je van instroom van nieuwe patiënten
 • Gebruik van lokaal en infrastructuur van Zuidrand
 • Inplannen en beheer van je agenda door het onthaal
 • Multidisciplinaire patiëntenbespreking (igv statuut als zelfstandige, vergoedt Zuidrand tijdsbesteding aan overleg)
 • Een fijn en toegewijd team!

INTERESSE?

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Sara Herrebosch sara.herrebosch@wgczuidrand.be  of op 03/237 13 72
Motivatie en cv bezorgen aan sara.herrebosch@wgczuidrand.be