Psycholoog

Zuidrand zoekt een psycholoog voor eerstelijnspsychologische ondersteuning

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand biedt integrale en laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg  aan de bewoners van de wijken het Kiel en Valaar te Antwerpen.

Daartoe werken huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeut, sociale dienst, psycholoog… samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. Het centrum werkt met het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt de vzw een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeft de patiënt niet meer zelf te betalen wanneer deze op consultatie komt. Naast het curatieve aspect heeft het centrum aandacht voor preventieve gezondheidszorg en gezondheidspromotie.

 

Taken

Psychodiagnostiek, indicatiestelling en kortdurende behandeling van cliënten met (vermoedelijk) geestelijke gezondheidsproblemen.
Ondersteuning van de collega- zorgverleners omtrent cliënten met psychologische kwetsbaarheid middels deelname aan de multidisciplinaire patiëntenbespreking en intervisie.
Samenwerking met andere hulpverleners, zowel binnen als buiten de organisatie.
Mondelinge en schriftelijke verslaggeving.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma Master in de klinische psychologische of pedagogische wetenschappen.
 • Je hebt minimum 3 jaar praktijkervaring.
 • Je hebt zin om te werken met een cultureel diverse en maatschappelijk kwetsbare patiëntenpopulatie.
 • Je vindt je in de missie en visie van WGC Zuidrand.
 • Je kan zelfstandig werken en kan samenwerken binnen een multidisciplinair team.
 • Je bent bereid om bij te leren en hebt openheid naar feedback.
 • Je levert graag een zinvolle bijdrage aan de verdere uitbouw van WGC Zuidrand.

Aanbod

 • Deeltijdse functie: 16u per week (bespreekbaar).
 • Contract als zelfstandige of als werknemer.
 • Startdatum in onderling overleg.
 • Een fijn en gedreven team!

Interesse

 • Welkom bij Griet Vandersypen voor meer info. Telefonisch op 03/237 13 72 of per mail griet.vandersypen@wgczuidrand.be
 • Motivatie en cv via mail te bezorgen griet.vandersypen@wgczuidrand.be uiterlijk zondag 07/06/2019.
 • Sollicitatiegesprekken vinden plaats vrijdag 19/06/2020 tussen 9u en 12u.