Kinesitherapeut

Wij bieden eerstelijnsgezondheidszorg aan de bewoners van de wijken het Kiel en Valaar te Antwerpen.

In Zuidrand werken huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werker, kinesitherapeut en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. Ook gezondheidspromotie maakt een essentieel onderdeel uit van het aanbod van WGC Zuidrand.

Het centrum werkt in het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt WGC Zuidrand een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeft de patiënt niet te betalen wanneer deze op consultatie komt.

TAKEN

 • Je identificeert de noden van de patiënt en wisselt informatie uit (met andere teamleden en externe zorgverleners mbt medische voorgeschiedenis, beeldvorming,…)
 • Je werkt een therapeutisch plan uit en bepaalt de behandeling naargelang leeftijd, aandoening en het activiteitenniveau van de betrokken persoon
 • Je voert consultaties uit zowel in het centrum als op huisbezoek
 • Je informeert, adviseert en stimuleert patiënten mbt de preventie van motorische problemen
 • Je neemt deel aan de interdisciplinaire vergaderingen over de opvolging van patiënten en het zorgbeleid

PROFIEL

 • Je bent een geconventioneerd kinesitherapeut met erkend RIZIV-nummer
  Je vindt samen werken met een collega kinesitherapeut en andere disciplines binnen de praktijk een meerwaarde en bent een echte teamplayer
 • Je bent doordrongen van Evidence Based Medicine
 • Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand
 • Je hebt zin om te werken met een cultureel diverse en maatschappelijk kwetsbare  patiëntenpopulatie
 • Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met praktijk als kinesitherapeut met betaling per prestatie
 • Kan niet gecombineerd worden met voeren van consultaties met betaling per prestatie (zelfstandige praktijk)
 • Je heb zin om je expertise uit te breiden in functie van de noden van het centrum
 • Specialisatie in manuele therapie, relaxatie of perinatale kine is een meerwaarde, maar niet noodzakelijk

AANBOD

 • Minstens 0,7 FTE (bespreekbaar)
 • Vast werkrooster (uren op weekdagen tussen 9u en 19u)
 • Startdatum overeen te komen
 • Contract onbepaalde duur
 • IFIC barema, klasse 15, met attractiviteits- en eindejaarspremie
 • Na 6 maanden tewerkstelling hospitalisatieverzekering mogelijk
 • Tussenkomst woon-werkverkeer
 • Wettelijke verlofdagen + 1 extra week Zuidrand-verlof en verdere uitbouw verlofdagen op basis van tewerkstelling in Zuidrand
 • Een fijn en gedreven team!

INTERESSE?

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Johannes Denaux: johannes.denaux@wgczuidrand.be of op 03/237 13 72
Motivatiebrief en cv bezorgen aan johannes.denaux@wgczuidrand.be